Skyllevand skal genbruges

Op mod 4% af drikkevandet på vandværker anvendes til at skylle jernslam ud af sandfiltrene. For større vandværker svarer dette til cirka 175.000 m3 vand om året for de største, svarende til det årlige vandforbrug for omkring 1750 familier. Skyllevandet som anvendes til filterskyl er rent postevand som ender med at blive til spildevand for de fleste vandværker.

Behovet for at skylle filtrene på et vandværk opstår på grund af tilstopning med jernslam, når sandfiltrene gennemstrømmes af iltet grundvand. Sandfiltrene bliver rutinemæssigt returskyllet, men dette medfører ikke kun omkostninger i form af vand- og elforbrug. Op mod 25% af de gavnlige mikroorganismer i sandfiltret skylles også bort under denne proces, hvilket resulterer i mindre effektiv rensning af drikkevandet i timerne efter returskylningerne

Vandets kvalitet

Vandrensning er en vigtig proces for at sikre rent drikkevand til forbrugerne. Vand kan indeholde forskellige typer af forurenende stoffer, såsom partikler, kemikalier og mikroorganismer. For at sikre, at vandet er sikkert at drikke, skal disse stoffer fjernes eller nedbringes til et acceptabelt niveau. En af de vigtigste faktorer i vandkvaliteten er turbiditeten, som er et mål for mængden af partikler i vandet. Høje niveauer af turbiditet kan påvirke vandets klarhed og farve og gøre det mindre appetitligt og mindre sikkert at drikke.

I tilfælde med skyllevand er der problemer med høje niveauer af turbiditet i skyllevandet på grund af høje koncentrationer af jern og mangan. Jern og mangan er naturligt forekommende mineraler i jorden, men kan også frigøres fra rørledninger og andre vandforsyningsinfrastrukturer. Disse metaller kan forårsage misfarvning af vandet og kan også påvirke smagen og lugten af det. Derudover kan de også forårsage aflejringer og tilstopninger i vandledninger og apparater, hvilket kan føre til skader og driftsforstyrrelser.

For at tackle disse udfordringer, bruges der et automatiseret anlæg, der effektivt kan fjerne disse partikler og reducere turbiditeten til under 0,02 NTU. Dette betyder, at alt suspenderet stof i vandet er blevet fjernet, og at skyllevandet kan bruges til at producere rent drikkevand. Dette er en bæredygtig løsning, da det reducerer behovet for at bruge mere vand til skylning og spildevandshåndtering.

Anlægget bruger 25 watt pr. m3 renset vand, hvilket er relativt lavt i forhold til andre vandrensningsteknologier. Samtidig har anlægget en høj recovery rate på 95%, hvilket betyder, at det kan genanvende det meste af det behandlede vand og minimere spild. Samlet set er dette en effektiv og bæredygtig måde at producere rent drikkevand på og en investering i fremtidens vandressourcer.


AquaFlux-System™ skal rense skyllevand.

Ønsker du at opnå en mere effektiv, pålidelig og bæredygtig behandling af dit skyllevand fra sandfilteret? Så er et membranfilteranlæg løsningen.

Med et membranfilteranlæg kan du sikre en optimal filtrering af skyllevandet og fjerne alle partikler og urenheder, der stadig er til stede efter den normale filtreringsproces. Dette betyder, at du kan genanvende dit skyllevand uden risiko for nedsat filtereffektivitet eller sundhedsrisici.

Vores membranfilteranlæg er designet til at levere en konstant høj ydeevne og er nemme at vedligeholde og betjene. Du kan vælge mellem forskellige størrelser og konfigurationer, afhængigt af dine behov og krav til vandbehandling.

Med vores membranfilteranlæg kan du opnå betydelige besparelser på vand- og energiforbruget, og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at reducere dit vandforbrug og minimere spild