A Cleaner, Smaller, and more Reliable filtration system

Vandbehandlingsanlæg til industri og forsyning


Innovative vandbehandlingssystemer til produktion af drikkevand samt genanvendelse af procesvand.
Vi ønsker at skabe fundamentet for fremtidens vandbehandling med fokus på bæredygtighed. 
Derfor præsenterer vi komplette standardiserede anlæg med Silicon Carbide SiC keramiske filtre.

Vores membranfilteranlæg producerer renere drikkevand med industriens lavest CO2-aftryk og vandspild.