Vandbehandling til Akvakultur


Akvakultur er på hastig fremmarch overalt i verden, og cirka halvdelen af verdens forbrug af spisefisk kommer allerede fra akvakultur. Denne udvikling forventes at fortsætte, fordi de fleste vilde fiskebestande ikke kan udnyttes yderligere. Akvakultur er dermed den eneste måde at dække et stigende behov for fisk fra en voksende befolkning.
Derfor er vandkvaliteten samt miljø utroligt vigtigt for landbaserede anlæg (fersk- og saltvand). Hos Split Water Nordic er vi eksperter indenfor vandbehandling samt recirkulering af procesvand. Vi har udviklet en løsning, der giver de laveste driftsomkostninger i industrien. Derved reducerer vi CO2-aftrykket og mindsker spildevandet. 
 

AquaFlux-System™

AquaFlux-System™.pdf

Vi fjerner alle bakterier og mikroorganismer


I alle industrier, der er involveret i indtagsvand, herunder fiskeopdræt, er det afgørende for en sund og effektiv produktion at sikre biosikkerhed. Mens der findes forskellige metoder til at levere sikkert indtagelsesvand, kan konventionelle filtreringsmidler og UV-behandling alene muligvis ikke være tilstrækkelige til at eliminere patogener. For eksempel kan patogener skjules af suspenderede faste stoffer eller partikler under UV-behandling, hvilket gør det mindre effektivt.

Desuden er membraner, der anvendes i filtrering, tilbøjelige til forurening, hvilket fører til nedsat ydeevne. For at tackle disse udfordringer har Split Water Nordic udviklet en innovativ løsning, der kombinerer keramiske membraner med UV-behandling og tilbyder flere fordele.

Siliciumkarbidkeramikmembranen, der er kendt for sin robusthed, kan effektivt eliminere partikler større end 0,1 μm fra det indgående vand. Dette efterlader vandet næsten frit for partikler, hvilket gør UV-behandlingen ekstremt effektiv.


Vores automatiske membranfilteranlæg danner grundlaget for det mest optimale vand til fiskeopdrætter. Vi filtrerer alt suspenderet stof, organisk materiale samt bakterier og parasitter, som er i vandet. Et større indhold af organisk stof giver anledning til højere indhold af blandt andet formaldehyl. 

Vi anvender ikke kemikalier til filtrationsprocessen og overvåger alle relevante parametre, således at det kan garanteres, at recirkuleret vand er af bedre kvalitet end postevand. Ved at recirkulere vandet kan vi også mindske den miljøpåvirkning, som kommer fra de næringsstoffer, der bliver tilført vandet, fordi vi kan frasortere slammet fra vandet.