Vandforsyning


Vores rene drikkevand i Danmark er truet af fortidens synder. 52% af alle drikkevandsforsyninger indeholder fund af pesticider (DMS, DPC m.m), PFOS og PFAS. Løsningen på denne problemstilling er ofte traditionelle anlæg med sandfilter eller trykfilteranlæg, hvor der anvendes aktivt kul i form af granulater. Kulfiltrene er pladskrævende, dyre i drift og kræver ofte tilbygninger til vandværket. Endvidere bruger de store mængder vand for at skylle filtrene.

Et kompakt membranfilteranlæg fra Split Water Nordic kan løse de potentielle udfordringer, som vandværkerne står overfor. Ved at anvende PAK (pulveriseret aktivt kul) sammen med vores keramiske membraner kan vi reducere indholdet af giftstoffer med 95-100%. Et membranfilteranlæg er den mest bæredygtige løsning på de fremtidige udfordringer som vores vandforsyning står overfor.


Hvad er PFAS

PFAS (perfluoroalkylstoffer) består af en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Perfluorerede kemikalier findes på verdensplan i miljøet, i fødevarer og i humant blod og mælk. De er alle til stede meget længe i miljøet på grund af deres høje styrke af kulstof-fluorbindingen (C-F-bindingen), og de bioakkumulerer især i fugle og pattedyr.

PFAS har været brugt i et utal af ting: fødevareemballage, brandsluknings-skum, overfladebehandling,  imprægnering af tekstiler og tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Filtration af PFAS med Membranfilteranlæg

Grundlæggende for vores membranfilteranlæg er, at vi anvender kendt
teknologi til at reducere indholdet af PFAS i det kontaminerede drikkevand. Dette gør vi ved at anvende vores eget PAK som et adsorptions-medie. PAK er pulveriseret-aktivt-kul. Aktivt kul er kendt for at kunne adsorbere PFAS-kemikalier. Denne proces har vi optimeret ved at coate vores Sand-Sheets med deponeret pulveriseret aktivt kul og derved tvinge alt råvand igennem. 
Ved at anvende pulver kontra granulat øger vi overflade-arealet, da pulver partikler er 25 gange mindre end granulat. Når det kontaminerede vand bevæger sig igennem PAK-laget vil uønskede partikler blive adsorberet af PAK-laget grundet det meget lille mellemrum mellem kul-partiklerne. Det lille mellemrum giver 45% hurtigere adsorption og er meget mere effektivt overfor kortkædede PFAS-molekyler.

Selve membranen sørger for at kulpartikler bliver holdt tilbage, da membranens porre er 0,1 µm store.  Når kullets adsorptions-evne er mættet og derved utilstrækkeligt i forhold til vandbehandling, fjernes det aktive kul. Filterne tilbageskylles hvor det deaktivere kul-lag forsvinder og bliver pumpet over til en aflukket beholder. Efterfølgende deponerer anlægget automatisk et nyt lag aktivt kul på sandsheets, og processen med at levere rent drikkevand starter forfra. 

Anvendelsen af aktivt kul i vandbehandling

Aktivt Filter-lag - Pulveriseret

Aktivt kul i pulverform har nogle væsentlige fordele kontra granulat. Da pulver-partikler har en diameter på 15-30 µm, så øges adsorptions-overfladearealet betydeligt. Dette bevirker, at vi sammen med vores keramiske filter kan reducere PFAS samt andre giftstoffer. Se mere omkring vores automatiske membranfilteranlæg under Produkter.

Kul-granulat

Aktivt kul i form af granulat har en partikel størrelse på 0,8-1,0 mm. Grundet kullets opbygning har de en meget krystallinsk struktur. Strukturen giver aktivt kul en stor porøsitet og en specifik overflade på 500-1500m2/g kul.  Dog har granulat den ulempe, at partiklerne er meget store. Dette giver en lille overflade hvor kullet kan adsorbere organisk og uorganisk materiale .