Genanvende dit røggaskondensat

Ved at genanvende dit røggaskondensat til spædevand sænker vi driftsomkostninger til indkøb af vand. Vi kan styre vandets kvalitet således det er bedre end postevand.

Automatisk anlæg

Vores anlæg overvåger alle processer og er stand til at løse mange af de fejl som måtte komme. Det betyder at drift personalet kan bruge deres tid andre steder.

Fuld effektivitet på din scrubberveksler

Hvis du har udfordringer med at din veksler stopper til og derved sænker fremløbs temperaturen, kan vi sørge for at røggaskondensatet er partikelfrit  

Optimering af scrubber-systemet på biomasseanlæg


Biomasseforbrændingsanlæg oplever ofte tekniske udfordringer i forbindelse med behandling af røggaskondensat fra scrubber-systemer. Til disse åbne systemer bliver der kontinuerligt tilført partikler, støv og kondensat fra forbrændingsprocessen. Slammet fra scrubber-systemet påvirker en lang række processer, heriblandt vandbehandling til spildevand og scrubber-veksler. Disse systemer er energitunge og kræver en del vedligehold.  

 

Et automatisk anlæg fra Split Water ApS kan med løbende filtration af en delstrøm fjerne partikler og slam fra røggaskondensat. Grundet at processen er overvåget af tekniske måleinstrumenter, er det muligt at sikre partikelfrie scrubber-systemer. Anlæggets styring overvåger alle relevante processer og er selv i stand til at måle på de keramiske filtres tilstand og regenerere disse filtrer uden behov for handling af driftspersonalet. Dette vil frigøre mange mandskabstimer og sænke omkostninger på mange andre parametre.

Et enkelt anlæg med mange løsninger

De keramiske filterelementer har en porrestørrelse på 0,1 µm og fungerer derved som et mikrofilter (Ultra Filtration). Normalt er UF forbundet med at være energimæssigt omkostningstungt grundet tidligere anlæg som anvender tryk til filtration.  Disse anlæg anvender - modsat andre - vakuum. Ved brugen af vakuum samt at filterelementerne er negativt ladet (hydrofil), betyder det, at vi forventer at anlægget har et effektforbrug (tryktab) over filterne svarende til 25-35 W pr. renset m3 røggaskondensat. Filterne er kemiske resistente og kan filtrere medier med en pH fra 2-12 med et højt indhold af slidende partikler.  • Lavt energiforbrug: 25-35 W pr m3 renset røggaskondensat hvor vi fjerner alt suspenderet stof
  • Filterne er kemiske resistente og kan filtrere medier med en pH fra 2-12 med et højt indhold af slidende partikler.
  • Det rensede røggaskondensat kan evt. anvendes til produktion af spændevand til fjernvarmenettet. Dette er væsentlige billigere end at anvende postevand.
  • Anlægget justerer selv pH-værdien, således at vi forebygger og beskytter fjernvarmerør.

Partikelfri røggaskondensat øger effektiviteten på jeres veksler

Ved at filtrere røggaskondensatet for partikler forventer vi, at et biomasseanlæg får betydelige besparelser på deres vandbehandling og udkald, samt øget effektivitet på veksleren på røggaskondensatsiden. Herudover muliggør systemet genanvendelse af kondensatet til eksempelvis spædevand ved efterbehandling med et RO-anlæg.

Tungmetaller i spildevandet

Et membranfilteranlæg kan med en enkel indbygning reducere indholdet af:
  • Cadmium (Cd)
  • Kviksølv    (Hg)  
  • Chrom       (Cr)
  • Zink           (Zn)
  • Arsenik     (As)
  • Bly              (Pb)