Reduktion af PFAS
Mere effektivt, Mere Økonomisk, Mindre vandspild, Rent vand til alle

PFAS kan fjernes eller reduceres i sådan en grad, at det ikke længere kan måles. Vi har udviklet et procesanlæg, som helt automatisk reducerer PFAS i drikkevandet. Vi har valgt at optimere en række processer som kendes fra normale kulfiltre, som bliver anvendt på flere større danske vandværker.  Vores kulfilterproces muliggøre anvendelsen af aktivt pulver. Dette pulver er 100-200 x mindre end GAC, som anvendes til at fjerne miljøfremmende stoffer fra grundvandet. GAC kan fjerne rigtig mange typer miljøfremmende stoffer fra grundvandet, men effektiviteten på kullet er ganske kort, når vi skal behandle PFAS. Særdeles de kortkædede PFAS molekyler, som ikke kan reduceres med de traditionelle kulfiltre.

Dette aktive pulver har en lang række fordele som vi udnytter optimalt i vores proces. Ved at opblande det aktive kul på pulverform, med det kontaminerede grundvand - for derefter at separere kullet fra vandet - kan vi fjerne PFAS fra grundvandet. Også de kortkædede PFAS molekyler.

Op til - 4.2 X Højere Adsorptionskapacitet

Op til - 6.2 X Mere vand renset med samme kulforbrug

Ingen opholdstid - Fuldt flow

Kulforbrug

En hybrid-kulfilterproces kan behandle op til 60 m3 kontamineret grundvand med 1 kg PAC.  Udover at kunne reducere PFAS til under detektionsniveau, kan denne proces også fjerne andre miljøfremmende stoffer.

Vores proces kræver ingen opholdstid for grundvandet. Ved mange traditionelle teknologier som anvender absorption, skal det kontaminerede grundvand være i kontakt med GAC/Resion i mere end 10 min. for at være effektiv, hvilket giver en del begrænsninger for driften.

En anden fordel ved at anvende PAC som adsorptionsmedie er prisen! PAC er ofte et restprodukt når der produceres GAC, og derved kan vi reducere OPEX væsentligt ved vores proces. 

Energiforbruget & Vandspild

Da vi anvender vakuum til separering af det aktive filterkagelag, med centrifugal kraft, holder vi også energiforbruget nede. Ved normal filterdrift er det kun en til to pumper som driftes.


Derved kan energiforbruget ligge på 15-35 Watt pr m3 vand renset, hvilket er betydeligt lavere end anlæg som kræver tryksat sandfilter og derefter et aktivt kulfilter, med 10 min opholdstid.

En anden fordel ved at anvende vakuum og PAC er vandspildet. Da selve tilbageskylningen af det separerede kullag kun er 1-3 mm tyk er vandspildet max. 3% af det totale flow igennem anlægget. 
 

Komplet Hydrid Anlæg

Anlægget designes efter vandværkets eksisterende bygninger, således at der ikke skal
laves tilbygninger. Anlægget produceres i rustfrit stål af vores samarbejdspartner CKJ-Steel, der har 25 års erfaring med rustfrie løsninger.

Derved garanterer vi at anlægget lever op til de nyeste krav indenfor hygiejne og driftssikkerhed. Det betyder også at anlægget leveres med egen styring, som sikrer alle processer, således at driftspersonalet kan bruge deres tid på anden relevant vedligehold.  

Vores anlæg kommer uden UV-lys som normalt anvendes på vandværker med aktivt kul-filter. UV-lyset bruges ofte sammen med kulfilter for at forhindrer at KIM-tallet stiger. KIM er et udtryk for baktier i vandet. Da vi anvender et filterkage med PAC, forhindrer vi at bakterier kommer igennem og forurener drikkevandet.     

Hybrid Kulfilter

Ved at se på de eksisterende teknologier til fjernelse af PFAS er den mest anvendte proces adsorption. Råmaterialet til adsorptionsprocessen er ofte aktiv kul, i form af granulat. 

Aktiv kul, er et produkt fremstillet af kul fra organisk materiale, eller fra fossilt kul. Det har en meget høj specifik overflade (op til 2.000 m2/g), og dets overflade er meget irregulær. Det er billedligt talt en »kul svamp« med en masse mikroskopiske huller (porer) varierende i størrelse fra 0,5 til 50 nm (1 nm = 10-9 m).

Den store overflade - kombineret med mange organiske stoffers evne til at adsorbere (binde sig) til kullets overflade - er grundlaget for vandrensning med aktiv kul.  - Miljøstyrelsen *
Råvand - PFAS - Indløb Vandværk.pdf
Vand Afgang Vandværk - Hybrid Kulfilter.pdf

Proces Anlæg / Split Demo Nordic

Komplet Anlæg 1-600 m3/time

Ved yderligere information på overstående, se venligst vores kontakt-info