Membranfilteranlæg


Et anlæg med mange muligheder

Trykløst membranfilteranlæg til produktion af drikkevand eller til filtration af kontaminerede væsker.  Markedets laveste energiforbrug samt vandforbrug. Anlægget er automatisk og overvåger alle relevante parametre. Fokus på energioptimering betyder at anlægget leveres med IE5-motor til pumper og blæser, som kører kontinuerligt. Vi anvender ikke trykluft, da dette er for energikrævende. Rørsystem samt tank bliver tilpasset til hver applikation. Vi kan levere i: Rustfrit, PE, PP eller PVC.  Anlægget bliver desuden tilpasset i flow og behov.

Kan anvendes i følgende applikationer: 
 • Vandværker
 • Dambrug
 • Spildevand
 • Svømmehaller
 • Biomasseanlæg - Røggaskondensering
 • Industri
 • Mejerier
 • Bryggerier

Mikroorganismer  

Alger     Bakterier   Svampe
Vira - Virus

Tungmetaller og metaller

Cadmium    Kviksølv    Chrom
Zink        Bly        Arsenik
Jern         Mangan           Arsen

Suspenderet stof og partikler

Sand     Organisk-materiale         Flyveaske

PFAS (perfluoroalkylstoffer)

Grundlæggende for vores membranfilteranlæg er, at vi anvender kendt
teknologi til at reducere indholdet af PFAS i det kontaminerede drikkevand. Dette gør vi ved at anvende vores eget PAK som et adsorptions-medie. PAK er pulveriseret-aktivt-kul.
Membranfilteranlæg reducere:
 • PFAS
 • PFOS
 • Pesticider
 • Organiske opløsningsmidler
 • Bakterier
 • Vira